Osudy zaniklých pivovarů - Tábor **

Autor: administrator <raberia(at)centrum.cz>, Téma: Historie pivovarnictví, Vydáno dne: 28. 03. 2019

Na strategicky položeném ostrohu chráněném od jihu hlubokým údolím řeky Lužnice a podél severní a západní strany stejně hlubokým údolím Tismenického potoka je prokázáno osídlení z doby halštatské a laténské (asi od 7. století před n. l. až do přelomu letopočtu).